De Internationale Piratenpartij bestaat uit ongeveer 40 politieke partijen wereldwijd, begonnen met de oprichting van de eerste Piratenpartij in Zweden in 2006. De partijen presenteren zichzelf als beoefenaars van zogenaamde leaderless politics, vanuit de overtuiging dat de cultus rondom leiderschap de mogelijkheid van een echte, rechtstreekse democratie al lang ondermijnt. De partijen verdedigen een proces van permanent stemmen door middel van een aanpak die ze Liquid Democracy noemen. Daarin onderhoudt elke Piratenpartij online forums, die leden in de gelegenheid stellen om voortdurend te stemmen over nieuwe voorstellen. Ondanks de flexibele aard van hun partijprogramma’s, blijven de partijen toegewijd aan het verdedigen van een aantal cruciale doelstellingen. Deze sleutelzaken omvatten het ondersteunen van een vrij en open internet, gemeenschappelijk intellectueel eigendom en de invoering van strikte privacywetten die internetgebruikers moeten beschermen.

Met bijdragen van: Heath Bunting (kunstenaar, netactivist, en medeoprichter van www.irational.org, Bristol); Becky Hogge (schrijver en technoloog, Cambridge); Birgitta Jónsdóttir (Piratenpartij IJsland, Icelandic Modern Media Initiative, medeoprichter van WikiLeaks, Reykjavík); Geert Lovink (mediatheoreticus en oprichter van Institute of Network Cultures, Amsterdam); met Willem van Weelden (schrijver over nieuwe media, Amsterdam); Matt Mason (schrijver, vicepresident van marketing BitTorrent, San Francisco); design studio Metahaven (Vinca Kruk en Daniel van der Velden, Amsterdam); en Dirk Poot (Piratenpartij van Nederland, Den Haag).

  • Part of New World Academy een nieuwe akademie opgericht door Jonas Staal in samenwerking met BAK