Here We Are Academy is een experimenteel educatieprogramma, geïnitieerd en geleid door We Are Here, de eerste grootschalige organisatie van in Nederland verblijvende vluchtelingen in limbo. Het programma wordt ter gelegenheid van het project Unstated georganiseerd in samenwerking met Campus in Camps, de organisatie achter een educatieprogramma dat is opgezet in vier Palestijnse vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever. Waar de We Are Here Academy een educatief initiatief is dat deskundigen en academici uitnodigt om cursussen op universitair niveau aan te bieden aan ongedocumenteerde individuen, geeft de Here We Are Academy in plaats daarvan de leden van We Are Here de positie van docenten. In deze serie workshops en publieksactiviteiten doceren vluchtelingen over de kwestie van artistieke en politieke representatie met betrekking tot hun strijd. In de lezingenreeks wordt stilgestaan bij de behoefte die er voor het voortzetten van de huidige strijd is aan een nieuw taalgebruik en wordt er zodoende gewerkt aan de ontwikkeling van een collectief tot stand gekomen lexicon.