Nauw verbonden aan de tentoonstelling bij BAK, Christoph Schlingensief: Fear at the Core of Things, behandelt dit parallelle programma de rijke loopbaan van de kunstenaar als filmmaker. Schlingensief begon al vroeg in zijn carrière met het maken van films. Ook toen zijn werk zich ontwikkelde en zich over verschillende media uitstrekte, vereenzelvigde hij zichzelf nog hoofdzakelijk met de rol van filmmaker. De films die vertoond worden binnen dit programma bieden een uitvoerig inzicht in de filmische wereld van de kunstenaar. Ze zijn illustratief voor de kerneigenschappen van zijn oeuvre en laten zijn radicale bevrijding van het cinematografische beeld zien.

Dit filmprogramma is gerealiseerd in samenwerking met Filmtheater ‘t Hoogt en Filmgalerie 451, Berlijn.