Reader

On Knowledge Production: A Critical Reader in Contemporary Art

Eds. Maria Hlavajova, Jill Winder, Binna Choi

niet meer verkrijgbaar

On Knowledge Production: A Critical Reader in Contemporary Art is geredigeerd door Maria Hlavajova, Jill Winder en Binna Choi en geeft een selectie weer van nieuwe en bestaande teksten die zijn geschreven door een diverse groep kunstenaars, kunsthistorici, filosofen en theoretici betrokken in een kritische overweging van kunst als een plaats voor kennisproductie. De bijdragen in deze reader bestaan uit een serie van kritische onderzoeken, gedachtenexperimenten, documenten uit de praktijk, en experimentele voorstellen die de status van de productie van kennis in de hedendaagse kunst als onderwerp hebben, allen variërend in perspectief, benadering en vorm. De selectie toont verschillende uitgangspunten en lagen, die de (vaak) onkritisch aangenomen notie van ‘kunst produceert kennis’ ontleden en de diverse opvattingen over de context, betekenis, en het potentieel van deze interpretatie van hedendaagse kunstpraktijken tonen.

Met bijdragen van: Matthew Buckingham, Copenhagen Free University, Critical Art Ensemble, Clémentine Deliss, Joachim Koester, Sven Lütticken, Eva Meyer & Eran Schaerf, Marion von Osten, Alejandro del Pino Velasco/Sarat Maharaj, Irit Rogoff, Natascha Sadr Haghighian & Ashley Hunt, en Simon Sheikh.